12 september

6 framgångsfaktorerna - Att leda ett team


Facilitator:
MATS FRISK

Mats Frisk

Välkommen till vår workshop "6 framgångsfaktorerna - Att leda ett team", som kommer hållas i Stockholm.  Workshopen pågår under en dag med övningar både individuellt och i grupp.  

Du är välkommen att delta själv, men vi rekommenderar att du går tillsammans med en kollega eller fler. Tillsammans kan ni träna på och samtala kring vad som faktiskt gör skillnad i vardagen i din roll som teamledare. 

Innehåll

De som leder grupper av medarbetare är avgörande för varje organisation. Relationen till närmaste chef avgör medarbetarnas produktivitet och engagemang. Det har stor påverkan på kundnöjdhet och lojalitet, på innovation och resultat. Närmaste chefen skapar och bär upp kulturen och av allt som sker inom ett företag. Det är också relationen till närmaste chef som har störst påverkan på om medarbetare väljer att stanna eller sluta. 

Träningen bygger på boken ”Everyone deserves a great manager” – alla förtjänar en bra chef. Boken är baserad på omfattande forskning kring vilka synsätt och beteenden som är gemensamma hos framgångsrika individer. Det är ett praktiskt program i hur du som ledare skapar framgångsrika relationer med andra människor.  

De sex framgångsfaktorerna är: 

 1. Tänk som en ledare
  Utforska de synsätt du behöver för att lyckas i din ledarroll. Fokusera på att skapa resultat tillsammans med och genom andra.
 2. Håll regelbundna 1-1 möten
  Öka engagemanget hos dina medarbetare genom regelbundna och meningsfulla möten med var och en av dem.
 3. Organisera ditt team för resultat
  Skapa tydlighet kring ditt teams viktigaste mål och resultat. Delegera ansvar och lär dig ge rätt nivå av stöd.
 4. Skapa en feedback-kultur
  Ge feedback, utveckla medarbetarnas självförtroende och kompetenser och förbättra din egen prestation genom att be dina medarbetare om feedback.
 5. Led ditt team genom förändring
  Identifiera vad som behövs för att hjälpa ditt team att förstå och framgångsrikt navigera i förändringsprocesser.
 6. Hantera din tid och energi
  Använd smart veckoplanering för att hålla fokus på de viktigaste prioriteringarna i både arbetsliv och privatliv. Ta dig tid för dig själv för att hålla igång din egen energi.
För vem?
Denna workshop är för dig som leder ett team. Den passar både bra till den som nyligen fått sin första ledarbefattning, men också för den som vill vässa sina grundläggande och vardagliga ledarkompetenser.

Var och när?
 
Datum och tider:
12 september 2022, klockan 9.00-17.00 
 
Plats
Sveavägen 21, Stockholm

Pris

6 700 kr/per person ex moms


Har du frågor kring workshopen?

Kontakta oss på: info@franklincovey.se